Çfarë bëjmë ne

Parent Teacher Association Kosovo

IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION

This category mainly includes training programs for teachers and school managers, but also for other participants. UPTAK has 10 programs of this type having reached over 3000 participants. Most of these training programs are developed within international projects and are accredited by the MEST. “Education Programe for RAE girl .

HUMAN RIGHTS

UPTAK started implementing human rights projects in 2003, with the main focus on children’s rights. Such projects have produced guidelines and methodologies for protection of children’s rights in schools, violence prevention, and other activities that strengthen children’s rights. The protocol for the prevention of violence developed under this program was approved by the Government and is now being implemented in schools of Kosovo. Other projects in this area are those that deal with the rights of Roma, Ashkali and Egyptian communities. Although the focus of these projects is to ensure equal treatment of these communities in the society, they also address the issue of improving the quality of educational services provided to these communities.

NETWORKING AND PARTICIPATION IN POLICY MAKING

UPTAK has implemented numerous networking and policy making projects, with similar organizations of Kosovo and abroad, in order to build the capacity to participate in developing education and human rights policies. Such projects have made possible that the civil society in Kosovo

EDUCATION RESEARCH

Research made by UPTAK is usually of applied rather than academic nature. The goal is to analyze certain education and science related topics from the perspective of best practices or to conduct situational analysis and provide recommendations for improvement. In this regard, UPTAK undertakes research aimed at assessing the projects implemented by third parties, but also analyses that should inform decision-making on particular issues.

Për Ne

Asociacioni i Prindërve dhe Arsimtarëve të Kosove është organizatë lokale jo-qeveritare dhe jopërfituese e themeluar nga CRS Catholik Relief Servis   dhe e regjistruar në Kosovë  më  2001. UPTAK përqendrohet kryesisht në trajnimin e personelit të shkollave, në lidhje me metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të udhëheqjes. Përveç kësaj UPTAK është aktive në fusha të tjera që mbështesin avancimin e cilësisë së arsimit në Kosovë. UPTAK udhëheq disa programe të trajnimit të mësimdhënësve të zhvilluara për të kontribuar në reformat aktuale në sistemin arsimor. Ministria e Arsimit njeh programet e trajnimit si kërkesë ndaj certifikimit të mësimdhënësve. Përveç kësaj,. Po ashtu,   USHPAK ka ofruar konsulencë në sektorin qeveritar dhe joqeveritar në Kosovë.

1. MISIONi

Avancimi i sistemit të arsimit, përmes ofrimit të shërbimeve dhe të burimeve të cilësisë së lartë, si dhe përmes bashkëpunimit aktiv me të gjitha palët me interes në vend dhe jashtë tij

2. VIZIONI

Një sistem efikas dhe gjithëpërfshirës i arsimit që i kontribuon zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror të vendit, duke aftësuar qytetarët për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për pjesëmarrje aktive në jetën demokratike.

          logoptaf

Stafi Ynë

Projektet e fundit

Ketu mund t’i gjeni projektet e fundit nga organizata UPTAK

PARTNERËT DHE DONATORËT

Ketu mund t’i gjeni partneret dhe donatoret tanë.

Copyrights ©2016: Të gjitha të drejtat e rezervuara. Mundësuar nga Porosit Web